Disclaimer voor mistelhof.com

Chalet Mistelhof, hierna te noemen Mistelhof, verleent u hierbij toegang tot mistelhof.com publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Mistelhof behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op mistelhof.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Mistelhof spant zich in om de inhoud van mistelhof.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op mistelhof.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mistelhof. In het bijzonder zijn alle prijzen op mistelhof.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op mistelhof.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mistelhof nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mistelhof. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mistelhof, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van mistelhof.com op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Contact

Hebt u een vraag, wilt u een reservering aanvragen of iets doorgeven? Gebruik dan het contactformulier.

De huurperiode loopt van zaterdag tot zaterdag.

Ook kunt u ons telefonisch bereiken op: +31 (0)26 4453502 
mobiel: +31 (0)6 21552097

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.